Usluga pojačane njege

Na jedinici pojačane njege, teže pokretnom, nepokretnom i inkontinentnom korisniku kao i korisniku sa posebnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba osigurava se:

  • pomoć pri odijevanju i svlačenju
  • pomoć pri hranjenju
  • obavljanje osobne higijene
  • pomoć pri obavljanju fizioloških potreba
  • održavanje higijene kreveta
  • pomoć pri održavanju čistoće i reda uže okoline
  • briga o osobnim stvarima
  • pratnja kod odlaska na liječničke preglede